Monthly Archives: مرداد 1392

طراحی شماتیک در Allegro

طراحی شماتیک

از این قسمت تا انتهای آموزش نرم افزار Allegro برای خارج شدن از هر حالتی (مانند حالت مسیر کشی قطعات یا جابجایی قطعات) کلید Esc را فشار دهید و یا کلیک راست نمایید و End را انتخاب کنید. که در زیر به آن اشاره ای نشده است. این آموزش مشتمل بر حدود 120 عکس می […]

ویژگی های نرم افزار Allegro

ویژگی Allegro

این نرم افزار مزیت هایی نسبت به نرم افزار Altium Designer دارد. هرچند که نمی توان این نرم افزار را بهترین نرم افزار ساخت مدار چاپی دانست. اما بعضی از ویژگی های این نرم افزار در نرم افزار Altium Designer موجود نیست. همچنین دو نرم افزار خوب دیگر برای طراحی مدار چاپی وجود دارند که […]