Tag Archives: auto route

کلاس Altium Designer و طراحی برد مدار چاپی با آن

کلاس آلتیوم

درباره ی کلاس Altium Designer نرم افزار Altium Designer و پروتل برای طراحی فیبر مدار چاپی بکار می روند.نرم افزار Altium Designer را می توان تکمیل شده ی نرم افزار پروتل نامید.این نرم افزار شباهت بسیار زیادی با نرم افزار پروتل دارد.از آنجا که برای هر مداری لازم است تا فیبر مدار چاپی ساخته شود، […]

ویژگی های نرم افزار Allegro

ویژگی Allegro

این نرم افزار مزیت هایی نسبت به نرم افزار Altium Designer دارد. هرچند که نمی توان این نرم افزار را بهترین نرم افزار ساخت مدار چاپی دانست. اما بعضی از ویژگی های این نرم افزار در نرم افزار Altium Designer موجود نیست. همچنین دو نرم افزار خوب دیگر برای طراحی مدار چاپی وجود دارند که […]