Tag Archives: EMC

ویژگی های نرم افزار Allegro

ویژگی Allegro

این نرم افزار مزیت هایی نسبت به نرم افزار Altium Designer دارد. هرچند که نمی توان این نرم افزار را بهترین نرم افزار ساخت مدار چاپی دانست. اما بعضی از ویژگی های این نرم افزار در نرم افزار Altium Designer موجود نیست. همچنین دو نرم افزار خوب دیگر برای طراحی مدار چاپی وجود دارند که […]