Tag Archives: Intensity

چگونه از اسیلسکوپ استفاده کنیم؟

اسیلسکوپ

اسیلسکوپ برای دیدن شکل موج دو سر عناصر (مانند خازن- مقاومت و…) بکار می رود. با استفاده از این وسیله می توان فرکانس عنصر مورد نظر و ولتاژ آن را به دقت اندازه گرفت. همانطور که در شکل زیر می بینید ابتدا اسیلسکوپ را روشن کنید (کلید شماره 1 در تصویر را بفشارید) و کمی […]