Tag Archives: DS18B20

دوره ویدیویی جامع میکروکنترلرها

دوره جامع میکروکنترلرها

دیدن چند فیلم، انجام تمرین و مجدد فیلمهای بعدی سرفصل های تدریس شده دیگر مزایای دوره، برخورداری از آپدیت دوره در آینده فیلم معرفی دوره فیلم 10 جلسه اول برای آگاهی از نحوه تدریس فیلم جلسه اول کار عملی! فیلم جلسه دوم و سوم کار عملی! فیلم جلسه چهارم برنامه ریزی آردینو با USBASP فیلم […]

پایان نامه مانیتورینگ صنعتی با رزبری پای در بستر اینترنت

این پایان نامه کاری از جناب آقای محمد حسین روشندل می باشد با موضوع طراحی و ساخت مانیتورینگ سیستم‌های صنعتی و خانگی در بستر اینترنت به کمک برد رزبری است.در این پاین نامه از طریق برد رزبری پای و شبیه سازی یک دیتابیس اینترنتی، اطلاعات در دیتابیس ضبط شده و در صورت نیاز خوانده می […]