دوره ویدیویی جامع میکروکنترلرها

دوره جامع میکروکنترلرها
 • پیش نیاز فیلم های زبان C ساخته شده در سایت LPCARM.ir
 • آموزش از سطح صفر تا سطح حرفه ای
 • آموزش انواع میکروکنترلر AVR، xMega، 8051، PIC، ARM LPC، STM32، STM8، Holtek و میکروبلیز
 • روش آموزش به صورت فیلم ضبط شده

دیدن چند فیلم، انجام تمرین و مجدد فیلمهای بعدی

 • پشتیبانی و بررسی تمرینها در حین دوره
 • تمرین ها و پروژه های متعدد تا پایان دوره
 • برآورد تقریبی دوره حدود 120 ساعت آموزش
 • امکان گرفتن مدرک هم وجود ندارد
 • نیاز به تهیه برد آموزشی از بازار هم دارد
 • برخی از کدها در پروتئوس شبیه سازی می شوند

سرفصل های تدریس شده

 • تدریس به صورت رجیستری و ویزاردی
 • بررسی دیتاشیت های هر میکروکنترلر
 • بررسی معماری داخلی هر میکروکنترلر
 • بررسی سخت افزار لازم برای میکروکنترلر
 • مروری بر زبان برنامه نویسی C
 • چگونگی دیباگ میکروکنترلر
 • کامپایلرهای مورد استفاده Code Vision-Microchip Studio-MPLAB-CCS-MikroC-Keil-IAR
 • معرفی سبک برنامه نویسی که بتوان به راحتی میکروکنترلر را عوض کرد
 • بخشی از سرفصل های زیر در هر میکروکنترلر تدریس می شود (مثلا AVR واحد DMA ندارد)
 • معرفی زبان اسمبلی برای میکروکنترلرها
 • کار با واحد GPIO
  • پروژه راه اندازی کلید و LED
  • پروژه تشخیص تایم کلید و پالس
  • پروژه سنسور دمای DS18B20
  • پروژه کاربا ال سی دی کاراکتری
  • پروژه  LCDگرافیکی و رنگی و تعریف فونت
  • پروژه سون سگمنت و دات ماتریس
  • راه اندازی موتور سروو، استپر و DC
  • راه اندازی رله و استفاده از اپتوکوپلر
  • ساخت PWM نرم افزاری
  • راه اندازی صفحه کلید و پروژه قفل رمزی
 • معماری وقفه های میکروکنترلر
  • راه اندازی پایه یا به صورت وقفه ای
  • مدیریت وقفه ها
 • راه اندازی واحد تایمر و PWM
  • ساخت تاخیر با واحد تایمر
  • پروژه کنترل نور LED با PWM
  • پخش صوت به صورت مستقیم با میکروکنترلر
  • و معرفی مفهوم نمونه برداری
  • پروژه فاصله سنج آلتراسونیک
  • پروژه سنسور مادون قرمز
 • معرفی DMA و کاربرد آن
 • راه اندازی واحد UART (RS485 و مدباس)
  • پروژه ماژول GSM
  • پروژه کارت خوان RFID
  • پروژه ارتباط با کامپیوتر
  • ساخت UART نرم افزاری
 • کار با مبدل های ADC و DAC میکروکنترلر
  • پروژه راه اندازی سنسور دما
  • پروژه فانکشن ژنراتور DDS
  • پروژه ولت متر، خازن سنج و اهم سنج
  • پروژه ساخت فتوسل
  • پروژه دیتالاگر
 • راه اندازی واحد SPI
  • پروژه افزایش پایه ها با شیفت رجیستر
  • پروژه ارتباط با تراشه ADC
  • پروژه ارتباط با دیگر میکروکنترلرها
  • پروژه کارت حافظه uSD
  • ساخت SPI نرم افزاری
 • راه اندازی واحد I2C
  • پروژه ساعت با آی سی DS1307
  • پروژه EEPROM با آی سی AT24Cxx
  • پروژه ارتباط با دیگر میکروکنترلرها
  • پروژه درایور سون سگمنت
 • کار با پروتکل CAN
  • پروژه ارتباط دو میکروکنترلر با ارتباط CAN
 • کار با تایمر سگ نگهبان (Watchdog)
 • معرفی امکانات پیشرفته میکروکنترلرها
  • واحد کنترلر LCD (LTDC)
  • اتصال حافظه RAM خارجی (FSMC)
  • واحد کارت حافظه (SDMMC)
  • واحد شبکه (LAN)
  • واحد USB
  • واحد HASH و CRC

دیگر مزایای دوره، برخورداری از آپدیت دوره در آینده

فیلم معرفی دوره

فیلم 10 جلسه اول برای آگاهی از نحوه تدریس

فیلم جلسه اول کار عملی!

فیلم جلسه دوم و سوم کار عملی!

فیلم جلسه چهارم برنامه ریزی آردینو با USBASP

فیلم جلسه پنجم برنامه ریزی AVR با USBASP

فیلم جلسه ششم برنامه نویسی BLINK LED

فیلم جلسه هفتم بررسی دیتاشیت AVR

فیلم جلسه هشتم کد نویسی عمیق تر GPIO

فیلم جلسه نهم تبدیل مبنا و کد نویسی جنرال

فیلم جلسه دهم نمایشگر LCD کاراکتری

فیلم جلسه یازدهم نمایشگر LCD کاراکتری

عنوان جلسات دوره

جلسه اول کار عملی!
جلسه دوم کار عملی!
جلسه سوم بستن عملی مدار
جلسه چهارم برنامه ریزی آردینو با USBASP
جلسه پنجم برنامه ریزی AVR با USBASP
جلسه ششم برنامه نویسی LED Blink
جلسه هفتم بررسی دیتاشیت AVR
جلسه هشتم کد نویسی عمیق تر GPIO
جلسه نهم تبدیل مبنا و کد نویسی جنرال
جلسه دهم نمایشگر LCD کاراکتری
جلسه یازدهم نمایشگر LCD کاراکتری
جلسه دوازدهم پروتکل سریال (UART)
جلسه سیزدهم پروتکل UART بخش دوم
جلسه چهاردهم وقفه (Interrupt)
جلسه پانزدهم سون سگمنت
جلسه شانزدهم تایمر
جلسه هفدهم بخش PWM از تایمر
جلسه هجدهم بخش کپچر و RTC تایمر
جلسه نوزدهم بخش RTC تایمر
جلسه بیستم مبدل آنالوگ به دیجیتال
جلسه بیست و یکم پروتکل SPI
جلسه بیست و دوم پروتکل I2C (IIC)
جلسه بیست و سوم پروتکل IIC بخش دوم
جلسه بیست و چهارم مقایسه گر آنالوگ
جلسه بیست و پنجم زبان اسمبلی بخش اول
جلسه بیست و ششم زبان اسمبلی بخش دوم
جلسه بیست و هفتم زبان اسمبلی بخش سوم
جلسه بیست و هشتم زبان اسمبلی بخش چهارم
جلسه بیست و نهم زبان اسمبلی بخش پنجم
جلسه سی ام زبان اسمبلی بخش ششم
جلسه سی و یکم بوت لودر
جلسه سی و دوم نکات پایانی دیتاشیت AVR
جلسه سی و سوم برنامه ریزی AVR معیوب
جلسه سی و چهارم کار با Microchip Studio
جلسه سی و پنجم وقفه در Microchip Studio
جلسه سی و ششم پروژه بخش اول
جلسه سی و هفتم پروژه بخش دوم
جلسه سی و هشتم پروژه بخش سوم
جلسه سی و نهم پروژه بخش چهارم
جلسه چهلم پروژه بخش پنجم
جلسه چهل و یکم برنامه نویسی به زبان آردینو
جلسه چهل و دوم نصب نرم افزارهای PIC
جلسه چهل و سوم برنامه نویسی GPIO PIC
جلسه چهل و چهارم وقفه و پورت سریال PIC
جلسه چهل و پنجم مبدل ADC و LCD در PIC
جلسه چهل و ششم تایمر در PIC
جلسه چهل و هفتم تایمر در PIC بخش دوم
جلسه چهل و هشتم ماژول CCP در PIC
جلسه چهل و نهم حل تمرین
جلسه پنجاهم ماژول SSP
جلسه پنجاه و یکم مطالب پیرامون PIC
جلسه پنجاه و دوم زبان اسمبلی در PIC
جلسه پنجاه و سوم میکروکنترلر ARM LPC
جلسه پنجاه و چهارم راه اندازی GPIO LPC2138
جلسه پنجاه و پنجم نمایشگر LCD کاراکتری
جلسه پنجاه و ششم نمایشگر LCD گرافیکی
جلسه پنجاه و هفتم نمایش فونت روی GLCD
جلسه پنجاه و هشتم وقفه در LPC2138
جلسه پنجاه و نهم تایمر ARM LPC
جلسه شصتم برنامه ریزی عملی و PWM
جلسه شصت و یکم کار با تراشه LPC1768
جلسه شصت و دوم برنامه نویسی LPC1768
جلسه شصت و سوم پروتکل سریال ARM LPC
جلسه شصت و چهارم پروتکل SPI در ARM LPC
جلسه شصت و پنجم پروتکل I2C در ARM LPC
جلسه شصت و ششم مبدل ADC در ARM LPC
جلسه شصت و هفتم مبدل DAC در ARM LPC
جلسه شصت و هشتم پروتکل CAN در ARM LPC
جلسه شصت و نهم پروتکل LAN در ARM LPC
جلسه هفتادم پروتکل LAN در ARM LPC
جلسه هفتاد و یکم کد پروتکل LAN به روش easy web
جلسه هفتاد و دوم پروتکل USB در ARM LPC
جلسه هفتاد و سوم کار با DMA در ARM LPC
جلسه هفتاد و چهارم بررسی توابع آماده Keil V5 (CMSIS)
جلسه هفتاد و پنجم دیتالاگر با Labview
جلسه هفتاد و ششم امکانات دیگر ARM LPC
جلسه هفتاد و هفتم کارت حافظه SD

دوره جامع علاوه بر این جلسات تمام جلسات دوره STM32 و STM8 و هولتک را هم شامل می شود

خرید دوره از فروشگاه به نشانی http://lpcarm.ir/shop

2 thoughts on “دوره ویدیویی جامع میکروکنترلرها

 1. HAMED says:

  سلام و وقت بخیر آیا در این دوره جامع، FPGAها و آلتیوم هم بیان خواهند شد؟ و آیا همان سرفصلهای دوره جامع FPGA بیان میشن یا خلاصه شده ای از اون دوره رو آموزش میدید من میخوام انتخاب کنم یکمقدار آشنا هستم با ای وی آر و آرم اما دوست دارم اونهارو هم آموزش ببینم ولی نمیخوام چیزی از دوره جامع FPGA رو از دست بدم اون برام اهمیتش بیشتره برای همین عرض کردم.هزینه شرکت در دوره رو هم میفرمایید.. متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *