برنامه Verilog و نمونه کد Verilog تدریس شده

برنامه verilog

نمونه برنامه Verilog که تدریس شده اند، به صورت زیر هستند (این برنامه ها فقط بخشی از برنامه های تدریس شده می باشند)

برنامه Verilog فیلیپ فلاپ نوع D

در این برنامه با دریافت هر لبه ی بالا رونده ی کلاک ورودی d در خروجی q ریخته می شود

module first_v(clk,d,q);
	input clk;
   input d;
   output q;
	reg q; //output reg q;
	always @(posedge clk)
		begin
		q<=d;
	end
endmodule

 


برنامه Verilog توصیف مولتی پلکسر 4 به یک

در این کد وریلاگ با توجه به وضعیت دیپ سوییچ 2 تایی SW یکی از ورودی های a تا d در خروجی ریخته می شود. فایل تست این برنامه هم در پیوست موجود است.


برنامه Verilog شمارنده با Verilog

در این برنامه با دریافت هر لبه ی بالا رونده ی کلاک شمارنده ی Count یک واحد زیاد می شود و وقتی به 12 رسید یک LED را Not خواهد کرد.


برنامه Verilog فرکانس متر با Verilog

کلاک روی برد 3200 هرتز فرض شده است (که با بالا بردن آن می توان فرکانس های بالاتری را اندازه گرفت)

این برنامه از چند قسمت ساخته شده است:

1) فایل Counter.v: این فایل وظیفه ی شمارش فرکانس ورودی در یک ثانیه را دارد در این فایل دو Always وجود دارد که یکی یک ثانیه را ایجاد می کند و دیگری فرکانس را شمارش می کند. با پایان یک ثانیه Flag با نام RDY یک می شود تا بلوک بعدی فرکانس شمارش شده را دریافت کند

2) بلوک breakup.v: این بلوک در صورتی که RDY یک باشد کارش را شروع میکند و یکان، دهگان، صدگان و هزارگان فرکانس ورودی را از هم جدا می کند و آنها را برای بلوک بعدی می فرستد

3) بلوک s_s.v: این بلوک وظیفه ی دریافت یکان، دهگان، صدگان و هزارگان از بلوک قبل و refresh سون سگمنت ها را بر عهده دارد

4) فایل top.v: این فایل سه بلوک فوق را به هم ارتباط می دهد.

برای هر بلوک فایل تست بنچ جداگانه ای نوشته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *