Tag Archives: فایل dxf

وارد کردن فایل DXF به نرم افزار آلتیوم

فایل DXF یک فایل متنی استاندارد است که توسط نرم افزارهای گرافیکی مانند AutoCAD یا Solid works می تواند ساخته بشود. این فایل ابعاد و مشخصات قطعه ای را می تواند به صورت دو بعدی و یا سه بعدی مشخص نماید. در سایت هایی مانند www.3dcontentcentral.com شما می توانید شکل سه بعدی (فایل STEP) و […]