Tag Archives: codec

قطعات Codec صوت و تصویر

codec

قطعات Codec جهت فشرده سازی و کم کردن حجم ذخیره ی فایل های صوتی و تصویری بکار می روند.   این قطعات به صورت سخت افراری می توانند داده را فشرده کرده و سپس داده را از حالت فشردگی خارج کنند. به عنوان نمونه می توان به قطعات زیر اشاره نمود: VS1003: این قطعه می […]