Tag Archives: قالبسازی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای (TVTO)

آرم فنی حرفه ای

سازمان آموزش فنی و حرفه ای این سازمان با نام TVTO که مخفف Technical and Vocational Training Organization است در کشور های دیگر شناخته می شود و وظیفه ی این سازمان انتقال مهارت به افراد جویای کار می باشد. سازمان فنی و حرفه ای جهت آموزش مهارت های مختلف تاسیس شده است. این سازمان در […]