دوره هایی که در مرکز شهرری توسط مهندس بیگی در سال 90-91 اجرا شده اند:

دوره ی Protel آبان 90 (صبح)

دوره ی Pspice آبان 90 (عصر)

دو دوره دوره ی MATLAB آذر 90

دو دوره دوره ی AVR از 19/9/90 الی 14/12/90 (هر دو شیفت)

دوره ی Altium Designer از 14/1/91 الی 5/2/91 (اولین دوره در استان تهران) (سه روز در هفته)

دوره ی Altium Designer از 14/1/91 الی 5/2/91 (مخصوص خانم ها) (دو روز در هفته)

دوره ی AVR از 6/2/91 الی 27/4/91

دوره ی AVR از 6/2/91 الی 27/4/91 (مخصوص خانم ها)

دوره ی Protel از 28/4/91 الی 3/5/91

دوره ی EWB از 28/4/91 الی 3/5/91

دوره ی PIC از 4/5/91 الی 12/7/91

دوره ی PIC از 4/5/91 الی 12/7/91 (مخصوص خانم ها)

دوره ی Altium Designer از 15/7/91 الی 8/8/91
دوره هایی که در مرکز شهید چمران (مشیریه) توسط مهندس بیگی از سال 91 تا کنون اجرا شده اند:

دوره ی AVR با زمان برگزاری 1 روز در هفته به مدت شش ماه (مخصوص خانم ها)

دوره ی AVR از 19/7/91 الی 11/10/91 (صبح)

دوره ی PIC از 3/7/91 الی 2/10/91 (عصر)

دوره ی Altium Designer از 16/10/91 الی 9/11/91 (صبح)

دوره ی Altium Designer از 5/10/91 الی 4/11/91 (عصر)

دوره ی AVR از 14/11/91 تا 8/2/92 (صبح)

دوره ی PIC از 7/11/91 تا 19/2/92 (عصر)

دوره ی AVR از 11/2/92 الی 29/4/92 (صبح)

دوره ی Altium Designer از 21/2/92 الی 20/3/92 در شیفت عصر (مخصوص خانم ها)

دوره ی Altium Designer از 22/3/92 الی 22/4/92 (عصر)

دوره ی رباتیک از 1/5/92 الی 6/6/92 در شیفت صبح

دوره ی AVR از 25/4/92 الی 1/8/92 در شیفت عصر (مخصوص خانم ها)

دوره ی VHDL از 9/6/92 الی 2/7/92 در شیفت صبح

دوره ی میکروکنترلر AVR از 6/7/92 الی 24/9/92 در شیفت صبح

دوره ی Altium Designer از 4/8/92 الی 3/9/92 در شیفت عصر (مخصوص خانم ها)

دوره ی Altium Designer از 27/9/92 الی 23/10/92 در شیفت صبح

دوره ی برنامه نویسی VHDL مخصوص FPGA های Xilinx در شیفت عصر از 6/9/92 الی 10/10/92 (مخصوص خانم ها)

دوره ی میکروکنترلر ARM از 28/10/92 الی 10/2/93 در شیفت صبح

دوره ی میکروکنترلر PIC از 14/10/92 الی 27/1/93 در شیفت عصر (مخصوص خانم ها)

دوره ی میکروکنترلر AVR در شیفت صبح از 13/2/93 تا 28/4/93

دوره ی میکروکنترلر AVR در شیفت عصر از 30/1/93 تا 5/5/93 (مخصوص خانم ها)

دوره ی طراحی مدار چاپی با نرم افزار Altium Designer در شیفت صبح از 31/4/93 تا 26/5/93

دوره ی طراحی مدار چاپی با نرم افزار Altium Designer در شیفت عصر از 11/5/93 تا 5/6/93(مخصوص خانم ها)

دوره ی میکروکنترلر PIC در شیفت صبح از 29/5/93 تا 10/8/93

دوره ی میکروکنترلر PIC در شیفت عصر از 15/6/93 تا 9/9/93(مخصوص خانم ها)

دوره ی میکروکنترلر ARM در شیفت صبح از 17/8/93 تا 12/11/93

برنامه نویسی VHDL مخصوص FPGA های سری XILINX شروع از 15/11/93 تا 11/12/93

طراحی مدار چاپی با نرم افزار Altium Designer شروع از 16/12/93 تا 23/01/94

دوره ی میکروکنترلر ARM در شیفت عصر از 15/9/93 تا 17/1/94(مخصوص خانم ها)

طراحی کنترلر، اینترفیس و مدارات پردازنده با FPGA به مدت 330 ساعت (29/1/94 الی 27/4/94)

طراحی کنترلر، اینترفیس و مدارات پردازنده با FPGA به مدت 330 ساعت  (22/1/94 الی 24/5/94)(برای خواهران)

دوره ی میکروکنترلر AVR در شیفت صبح از 27/4/94 تا 14/7/94

دوره ی میکروکنترلر AVR در شیفت عصر از27/5/94 تا 1/9/94 (برای خواهران)

دوره ی طراحی مدار چاپی با نرم افزار Altium Designer از 15/7/94 الی 10/8/94

دوره ی میکروکنترلر AVR در شیفت عصر از27/5/94 تا  1/9/94 (برای خواهران)

دوره ی طراحی مدار چاپی با نرم افزار Altium Designer از 2/9/94 الی 1/10/94 (برای خواهران)

دوره ی میکروکنترلر ARM از 12/8/94 الی 10/11/94

دوره ی میکروکنترلر ARM از 5/10/94 الی 30/1/95 شیفت عصر (مخصوص خانم ها)

دوره ی FPGA از 12/11/94 الی 21/2/95

کلاس میکروکنترلر PIC از 25/2/95 الی 10/5/95

کلاس FPGA از 6/2/95 الی 31/5/95 شیفت عصر (مخصوص خانم ها)

کلاس میکروکنترلر ARM از 11/5/95 الی 4/8/95

کلاس Altium Designer (پروتل) از 1/6/95 الی 31/6/95 ( مخصوص خانم ها )

کلاس Altium Designer (پروتل) 5/8/95 تا 29/8/95

کلاس میکروکنترلر AVR از 95/07/03 لغایت 95/10/14 (مخصوص خانم ها)

کلاس میکروکنترلر AVR از 95/09/01 تا 95/11/20

کلاس FPGA از 95/11/23 تا 96/03/09

کلاس ARM از 95/10/18 تا 96/02/17 (مخصوص خانم ها)

کلاس FPGA از 96/02/18 تا 96/06/18 (مخصوص خانم ها)

کلاس میکروکنترلر PIC از 96/03/10 الی 96/05/24

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
نشانی وبسایت

خطا