در این صفحه زمان امتحان عملی دوره ها مشخص می شود. معمولا زمان امتحان عملی 3 هفته تا 1 ماه بعد از اعلام نتایج آزمون تئوری می باشد.

برای شرکت در آزمون تئوری داشتن کارت ملی و شناسنامه الزامی می باشد.برای دریافت کارت ورود به جلسه به سایت azmoon.portaltvto.com  مراجعه کنید. این سایت از شنبه تا چهارشنبه ی قبل از آزمون می تواند به داوطلبان کارت بدهد). مداد و پاک کن و اصل کارت ملی و شناسنامه را نیز همراه خود داشته باشید).

شماره اداره آزمون در پشت فرهنگسرای بهمن (مرکز 5) برایر 55336300 می باشد (برای پاسخ گویی به اعتراضات)

تاریخ درج خبر: دوشنبه 26/6/97
1)

آزمون تئوری کلاس FPGA خواهران شنبه 7 مهرماه می باشد. برای دریافت کارت به سایت portaltvto.com بخش آزمون آنلاین مراجعه نماییدتاریخ درج خبر: دوشنبه 9/7/97 ساعت 15:59
2)

نتایج قبولی های آزمون ورودی کلاس میکروکنترلر pic برادران به شرط زیر است

جلسه اول کلاس روز چهارنشبه مورخ 11/7/97 خواهد بود

10 قبول

9 قبول

19 قبول

23 قبول

7 قبول

20 قبول

14 قبول

13 قبول

1 قبول

18 قبول

33 قبول

8 قبول

12 قبول

29 قبول

22 قبول

5 پذیرش به شرط قبول در آزمون دوم

3 پذیرش به شرط قبول در آزمون دوم

28 پذیرش به شرط قبول در آزمون دوم

27 پذیرش به شرط قبول در آزمون دوم

21 پذیرش به شرط قبول در آزمون دوم

30 پذیرش به شرط قبول در آزمون دومتاریخ درج خبر: دوشنبه 9/7/97 ساعت 16:13
3)

دقت کنید کسانی که در آزمون میکروکنترلر pic پذیرش به شرط قبول در آزمون دوم هستند باید کلاس را حضور داشته باشند و 2 هفته بعد از مباحث تدریس شده از آنها آزمون گرفته می شود و چنانچه خود را به کلاس رساندند، ثبت نام آنها انجام می شود. ظرفیت خالی هم هنوز داریمتاریخ درج خبر: دوشنبه 9/7/97 ساعت 16:18
4)

آزمون تئوری دوره AVR برادران روز سه شنبه 17/7/97 می باشد.تاریخ درج خبر: پنج شنبه 19/7/97 ساعت 8:30
5)

آزمون عملی کلاس FPGA خواهران سال 97 روز یک شنبه مورخ 29/7/97 در کارگاه الکترونیک برگزار میشود. آزمون در چند تایم مختلف 8 تا 10 و 11 تا 13 و 14 تا 16 برگزار می شود.