در این صفحه زمان امتحان عملی دوره ها مشخص می شود. معمولا زمان امتحان عملی 3 هفته تا 1 ماه بعد از اعلام نتایج آزمون تئوری می باشد.

برای شرکت در آزمون تئوری داشتن کارت ملی و شناسنامه الزامی می باشد.برای دریافت کارت ورود به جلسه به سایت azmoon.portaltvto.com  مراجعه کنید. این سایت از شنبه تا چهارشنبه ی قبل از آزمون می تواند به داوطلبان کارت بدهد). مداد و پاک کن و اصل کارت ملی و شناسنامه را نیز همراه خود داشته باشید).

شماره اداره آزمون در پشت فرهنگسرای بهمن (مرکز 5) برایر 55336300 می باشد (برای پاسخ گویی به اعتراضات)

تاریخ درج خبر: جمعه 8/4/97 ساعت 11:40
1)

آزمون تئوری کلاس آلتیوم خواهران روز چهارشنبه مورخ 13/4/97 می باشد. برای دریافت کارت ورود به جلسه روز قبل آن به سایت portaltvto.com مراجعه کرده و بر روی دریافت کارت کلیک کنید و آزمون آنلاین را انتخاب نمایید. هنگام حضور در جلسه هم مدرک شناسایی و کارت ورود به جلسه فراموش نشود.تاریخ درج خبر: دوشنبه 26/6/97
2)

آزمون تئوری کلاس FPGA خواهران شنبه 7 مهرماه می باشد. برای دریافت کارت به سایت portaltvto.com بخش آزمون آنلاین مراجعه نمایید