در این صفحه زمان امتحان عملی دوره ها مشخص می شود. معمولا زمان امتحان عملی 3 هفته تا 1 ماه بعد از اعلام نتایج آزمون تئوری می باشد.

برای شرکت در آزمون تئوری داشتن کارت ملی و شناسنامه الزامی می باشد.برای دریافت کارت ورود به جلسه به سایت azmoon.portaltvto.com  مراجعه کنید. این سایت از شنبه تا چهارشنبه ی قبل از آزمون می تواند به داوطلبان کارت بدهد). مداد و پاک کن و اصل کارت ملی و شناسنامه را نیز همراه خود داشته باشید).

شماره اداره آزمون در پشت فرهنگسرای بهمن (مرکز 5) برایر 55336300 می باشد (برای پاسخ گویی به اعتراضات)

تاریخ درج خبر: جمعه مورخ 3/10/95 ساعت 14:25
1) امتحان عملی کلاس آلتیوم خواهران که در شهریور برگزار شد، روز چهارشنبه مورخ 8/10/95 ساعت 8 صبح میباشد

تاریخ درج خبر:

پنج شنبه 11/3/96 ساعت 15:55


2)

نمرات آزمون ورودی کلاس PIC مورخ 10 خرداد ماه 96

کلاس از روز شنبه 20/3/96 راس ساعت 08:00 شروع خواهد شد

افراد پذیرفته شده جهت تکمیل ثبت نام روز سه شنبه مورخ 16/3/96 به کارگاه الکترونیک مراجعه کرده و مدارک ثبت نام شامل موارد زیر را تحویل بدهند

کپی شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی

یک قطعه عکس

جهت ثبت نام مبلغ 5 هزار و 300 تومان

مدرکی که رشته تحصیلی و وضعیت نظام وظیفه شما را نشان می دهد

از افرادی که احتمال می دهند که نمی توانند کلاس را شرکت کنند خواهشمندیم انصراف دهند تا افراد دیگری جایگزین شوند

توجه کنید با سه جلسه غیبت در ماه حذف می شوید. و به هیچ عنوان هم عذر و بهانه ای پذیرفته نمی شود

کلاس هر روز از شنبه تا چهارشنبه می باشد

کلاس در روزهای پنج شنبه و جمعه نیز تعطیل است

اسامی افراد پذیرفته شده (16 نفر) نمرات بر حسب درصد است

نوری پور 97.5

احمدیان 90

مرسلپور 87.5

ایمانی 82.5

حاج عظیم ریحانی 80

شیخ حسنی 80

برنا 77.5

تاجیک خاوه 77.5

ملک محمدی 72.5

میرهاشمی 65

موسوی 65

روشن دل 62.5

خسروی فر 62.5

نیک بهار 55

قربعلی 52.5

ایلانپور 50

افراد افراد زیر هم جهت پذیرش باید روز شنبه 13/3/96 همراه با مدارک بالا جهت مصاحبه حضور پیدا کنند

سلیمی

صفر زاده کلیشمی

حسینی

درزی

گودرزی

سایر افراد نیز نتوانستند پذیرش بشوند. به آنها توصیه می شود پیش نیاز این کلاس یعنی زبان برنامه نویسی C و الکترونیک در حد هنرستان را بخوانند تا در دوره های بعدی بتوانند پذیرش بشوند