در این صفحه زمان امتحان عملی دوره ها مشخص می شود. معمولا زمان امتحان عملی 3 هفته تا 1 ماه بعد از اعلام نتایج آزمون تئوری می باشد.

برای شرکت در آزمون تئوری داشتن کارت ملی و شناسنامه الزامی می باشد.برای دریافت کارت ورود به جلسه به سایت azmoon.portaltvto.com  مراجعه کنید. این سایت از شنبه تا چهارشنبه ی قبل از آزمون می تواند به داوطلبان کارت بدهد). مداد و پاک کن و اصل کارت ملی و شناسنامه را نیز همراه خود داشته باشید).

شماره اداره آزمون در پشت فرهنگسرای بهمن (مرکز 5) برایر 55336300 می باشد (برای پاسخ گویی به اعتراضات)

تاریخ درج خبر: جمعه مورخ 3/10/95 ساعت 14:25
1) امتحان عملی کلاس آلتیوم خواهران که در شهریور برگزار شد، روز چهارشنبه مورخ 8/10/95 ساعت 8 صبح میباشد

تاریخ درج خبر: شنبه 23/11/95 ساعت 22:37
2) نتیجه ی آزمون ورودی کلاس FPGA امروز برای برادران تا فردا شب در همین جا مشخص میشود

تاریخ درج خبر: یک شنبه مورخ 24/11/95
3) نتیجه امتحان ورودی کلاس fpga ساعت 21 مشخص میشود. فردا هم جلسه اول کلاس است و فقط قبول شده ها میتوانند شرکت کنند

تاریخ درج خبر: یک شنبه مورخ 24/11/95 ساعت 21:09
4) نتیجه ی امتحان کلاس FPGA شیفت صبح برادران تا حدود 15 دقیقه دیگر قرار میگیرد

تاریخ درج خبر: یک شنبه مورخ 24/11/95 ساعت 21:24
5) کامرانی 87.5%
میرهاشمی 81.25%
شیخ حسن 81.25%
محرابی 78.12%
نیکبخت 75%
شاه میرزایی 68.75%
یحیی زاده 68.75%
خسروی فر 68.75%
هاشمی 65.62%
قربانی 65.62%
منصوری 59.37%
کریمیان 59.37%
حسینی مجید 59.37%
بخش پور هومن 56.25%
حسینی مهدی 56.25%
محمد مهدی موسوی 56.25%
حسینی مرتضی 56.25%
اباذر اله ویردی 50%
شاهی 50%
سحاکیان 50%

روشنکار 75% (انصراف)


فردا مورخ 25/11/95 جلسه اول میباشد.
کلاس فردا موقتا ساعت 8:30 شروع خواهد شد
مدارک لازم برای تکمیل ثبت نام فردا گفته خواهد شد.

تاریخ درج خبر: یک شنبه مورخ 24/11/95 ساعت 21:25
6) دقت کنید کلاس هر روز ساعت 8 تا 12 از شنبه تا چهارشنبه است
در صورتی که غیبت کنید، حذف میشوید
در صورتی که شرایط فوق را ندارید حتما اطلاع دهید تا افراد دیگری جایگزین نماییم